Platební podmínky jazykových kurzů EASY ENGLISH ®

Platba proti faktuře (pro všechny typy kurzů):

Pro účely fakturace sdělte, prosím, ve své přihlášce přesně, za co má být fakturováno (např. jazykový kurz, rekreační pobyt atp.), pro jakého odběratele (přesný obchodní název, sídlo, IČO, DIČ) a na jakou adresu si přejete fakturu zaslat (e-mailem nebo poštou). Případně vystavte objednávku na adresu dodavatele: EASY ENGLISH jazyková škola v. o. s., Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt., IČO 24835480, DIČ CZ24835480.

 
Pobytové kurzy:

Jazyková škola Vám v potvrzení Vaší přihlášky zašle číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu kurzovného. Svou přihlášku do kurzu potvrdíte úhradou celkové ceny (výuka, ubytování/strava), nebo pouze částky za ubytování a stravu, která slouží jako záloha.  Příjem platby jazyková škola automaticky potvrdí e-mailem (obvykle do 3 dnů po připsání na účet adresáta). Účastník má rezervované místo v kurzu až po provedení úhrady výše uvedené zálohy, nebo celkové ceny.

Cenu za výuku (zbývající část celkové ceny kurzu) je třeba uhradit nejpozději 21 dnů před zahájením kurzu. Také příjem doplatku Vám jazyková škola potvrdí e-mailem.

Přejete-li si provádět platbu oproti faktuře, sdělte, prosím, ve své přihlášce přesně, za co má být fakturováno (např. jazykový kurz - částka, rekreační pobyt - částka, zda má být fakturováno společně na jedné faktuře či zvlášť atp.), pro jakého odběratele (přesný obchodní název, sídlo, IČO, DIČ) a na jakou adresu si přejete fakturu zaslat.

 
Odpolední / večerní a víkendové kurzy:

Jazyková škola Vám v potvrzení Vaší přihlášky zašle číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu kurzovného. Přihláška se stává platnou (tzn. účastník má rezervované místo v kurzu) po uhrazení celé částky kurzovného. Ve výjimečných případech je možné s jazykovou školou domluvit rozdělení platby na 1. a 2. pololetí školního roku za poplatek 500 Kč (cena za každé pololetí se navýší o 250 Kč). Příjem úhrady jazyková škola automaticky potvrdí e-mailem (obvykle do 3 dnů po připsání na účet adresáta).

Pokud se přihlašujete do již probíhajícího kurzu, jazyková škola Vám vypočítá poměrnou část kurzovného k úhradě (lekce, které již proběhly, Vám budou z ceny odečteny).

Přejete-li si provádět platbu oproti faktuře, sdělte, prosím, ve své přihlášce přesný obchodní název odběratele, jeho sídlo, IČO, DIČ a na jakou adresu si přejete fakturu zaslat.

 Stornovací podmínky pro všechny typy veřejných kurzů (pobytové, večerní, víkendové) :

Při neuhrazení doplatku kurzovného ve stanoveném termínu či při oznámení neúčasti dříve než 14 dní před zahájením kurzu činí stornovací poplatek 30% z celkové ceny kurzu (v případě pobytových kurzů jde o cenu včetně ubytování). Při pozdějším oznámení neúčasti, neoznámené neúčasti, opožděném nástupu do kurzu nebo předčasném ukončení účasti v kurzu nevzniká nárok na vrácení úhrady za kurz nebo ubytování, ani její části.

V níže uvedených případech Vám však jazyková škola na požádání nabídne účast v náhradním termínu či na jiném typu kurzu se započítáním uhrazené části kurzovného a bez jakýchkoli stornopoplatků. Nevyčerpané kurzovné evidujeme jako Váš kredit po dobu 5 let a lze je převést i na jinou osobu, která dosud nebyla účastníkem našich kurzů.

V případě celoročních kurzů (večerní, víkendové) se jedná o předčasné ukončení účasti nebo předem oznámenou neúčast z jakéhokoli důvodu, v případě pobytových kurzů jde o předem oznámenou neúčast z jakéhokoli důvodu - zde se však možnost převedení platby na jiný termín nebo kurz nemusí týkat úhrady za ubytování (v závislosti na stornovacích podmínkách ubytovacího zařízení a lhůtě, ve které je Vaše neúčast oznámena).

Odebírat Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

EASY ENGLISH

+420 777 139 398
jazykova.skola@easyenglish.cz

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810
Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 24835480
DIČ: CZ24835480 neplátce DPH